مطالب و عکسهای بیشتر در یوکلوب www.ucloob.com

نمونه اش هم گزارش دوم که اون خانم میگفت بار اوّل با کسی دوست شده و چون طرف قصد ازدواج داشته باهاش به هم زده. و اضافه هم می کنه که خودش بیشتر ازدواج سنتی را می پسنده. این دوستی ها صرفاً «دوستی» هستند و قرار نیست حتماً به ازدواج ختم بشه.توجیهش هم اینه که هر وقت احساس کردن باید تمومش کنن، به هم می زنن. ظاهراً این وسط به هیچکس هم بر نمی خوره. ولی یه چیزی اینجا هست که کم کم کمرنگ می شه و اینه که حیفه:احساس آدم،و اون معصومیتِ توی محبتی که برای یک نفر بخصوص، به یه شکل بخصوصش رو داری . مطالب و عکسهای بیشتر در یوکلوب    www.ucloob.com

/ 0 نظر / 26 بازدید