بالایyou شانI love

الان هم گیر داده اند به عشقهای دهه هشتاد. جوانهای این دوره زمانه که جرات ندارند تقدس عشقهای دهه های پیشین را ببرند زیر سوال. معلوم نیست نسل بعد هم بگذارند بگوییم بالایyou شانI love است!
در اخر هم یک سوال: چطور ممکن است دو پدیده اینقدر متفاوت باشند ولی اسم هر دو شان عشق باشد؟

/ 0 نظر / 19 بازدید